FAN CLUB DES AMIS

DEVELOPMAM PWOGRAM

Promotion Gratuite

HOME

 


AUTOBIOGRAPHIE

Francois Joachim ( Dessalines )

10 ans pou Gonayiv.

 Depi 10 ans , ou depi 2001, mwen chwazi bay patisipasyon pam mwen nan travay pou chanje  kondisyon sosyal vil Gonayiv. Se paske mwen te victim de kek deklarasyon  kek lot moun tap fe. Deklarasyon sa yo te joujou fem mal, men mwen te toujou rete motive, Kom Neg Gonayiv, pou’m fe yon Diferans.  Nou sonje an 2003,se te batay kek moun nan vil-la( Raboto ) kon’t system lavalas- la- pou entere pa yo. Se te yon batay ki mennen Gonayiv nan kondisyon ki te pi mal yo.

Te gen anpil move zak dechoukaj, abi fisik ak seksyel, kraze brize touye. Dife tou patou ,vole ak machanste. Gonayiv depi le sa-a pedi tout eskanp figi’l. Deven’n pa nou  an 2004 nou frappe avek yon lot katastrof natirel “Siklon Jan “ ki li men ran la vi chak moun vin  pi difisil toujou.

De evenman sa –yo fe yon gwo enpak sou sosyete ya, e chak moun an patikilyer chanje pou kont’li. Kondisyon la vi-ya menen’n nan yon pozisyon  poul we tet li pou kont li. Sa vle di , nan Gonayiv, moun pa bay moun vale anko. Moun pa viv pou moun e moun pa manje ak moun anko. 

Katastrof 2008 yo, ana ike ak gustav vini agrave sityasyon- yo plis anko. Yo vin fe tout lot moun yo kwe ke li nomal pou yo fe nenpot  bagay. Yon fwa se pou ka jwen moso manje paw’-yo – wa . Mwen pale avek nou konsa,  se pou’m ka fe nou we kle  nan   rezon sa -yo ki fe sosyete ya chanje. E li chanje tout bon vre.

Chanjman sa yo vin fe gwo enpak sou la vi chak moun nan vil-la. Li vin ran preske tout bagay enposib,li vin kreye yon lot tandans nan lespri-nou. Nou vin tounen yon group moun kap cheche tout tan e tou patou. E sa ki pi red-la nou pa menm konen ki sa nap cheche-ya.

 

Lem konpran tout pwoblem sa-yo konsa, mwen deside fe promosyon ki pozitiv poul vil Gonayiv. An 2001, mwen rantre nan lespri pou’m fe yon bizness ki facilite mwen pote machandiz pou moun Gonayiv. Batay politik 2003, siklon Jan 2004 avek ana Ike e gustav, ran mwen pi pov ke mwen pat espere. A chak fwa dlo pase mwen pedi yon fotin, A chak fwa nou tombe, nou leve. Men peson pa jan’m kompran sa. Tout moun se ki mele’m.

Nou pa jan’m neglije kontinye travay nou, lip ran nou anpil tan pou nou ka re entegre nou nan mitan sosyete-ya. Nou apran proteje tet noun nan  fe zev Sosyal, nan ti kal sa nou genyen yo, nou bay moun ki  nan bezwen, . Nou fe edikasyon yo ,pandan ke nou viv ak yo tankou moun. Gende fwa nou pale ak yo menm nan radio ou lot okasyon ki favorab.

 

An 2006 Nou komanse fe travay la sou entenet. Nou reyalize premye sit ki pote non Gonayiv la dan “ WWW.GONAYV.COM,  yon fason pou nou promote vil gonayiv, pou nou kominike ak tout lot gonayivyen ki lot kote

Nou reyalize de objektif sa-yo. Tou swit apre, nou komanse fe yon lot travay edikasyon sivik sou dokimante. Nou fe

Déjà 6 diferan dokiman pou nou prezante pwoblem vil –la. E mesaj –yo pase. Yo rive menm nan pale nasyonal.

Nou goumen pi red , jikas ke nou rive mete sou pye nan vil Gonayiv, yon oganizasyon ki rele SHARE, ki la pou nou fe edikasyon civik ti moun nou yo e pi pou nou envesti nan sosyete-ya. Map goumen depi preske 2 zan avek mouvman sa-a.

Mwen  fe tout travay promosyon entrodiksyon  mouvman an Ayiti pou kon’t mwen. Sel moun ki ban’m jaret se Frantz Delano Joseph ( Moumou ) Radio Vison 2000.

 Mwen prepare tout pwogram nou yo ak kondisyon yo. Mwen peye tout fre pou nou fe aktivite yo mache. Mwen pa pran 5 kob nan men peson. Mwen sipowte kek manb nou yo, nan pwoblem pesonel pa-yo. Mwen rive mete yon  Komisyon de 11 manb nan SHARE, Yo gen yon pwogram sosyal nan men yo. Yo gen yon plan pou yo travay. Mwen prepare tout fom ke yap bezwen pou yo sevi. Mwen kontinye fe promosyon pou yon an nwit kon la jounen.

Mwen kreye yon mwayen pou yo ka fe chak ane 50,000 gourdes, Nan enskrysyon ti moun Selman.  Mwen dispose bay o materyel pou yo ka fe travay-yo.

 

 Men sel fason yo ka garanti kob sa-a . Se pou yo travay ak ti moun yo. Nan zafe lekol-yo, tavay edikasyon sivik.nan spo, mizik  ak kek lot disiplin anko.

Apre tout travay sa -yo fondasyon  ap trennen pi red . Eske nou konen pou ki sa? Si nou ta renmen konen pouki sa rele’m map ba nou plis detay.

 

Francois Joachim Dessalines

Prezidan SHARE (Societe Haitienne Artistique Rehabilitation Enfantine. )

Miami 786- 326-7607

Haiti( 3413-0093)  (3432-4933) (3745-6023 )

 

Read more 

 

 

Francois Joachim Dessalines

 

Our main goal is to positivly promote the City

of Gonaives ,to connect GONAIVIANS around the

world. And to create a society where our children are being Civicly educated

and our community leaders are being empowered.

We need people like you.

 

2004