HOME

MISSION

ABOUT US

CONTACT US

NEWLINK

Dessalines@gonayv.com

francoisj20@bellsouth.net

PHONE

786-326-7607

 

 

PJ'S S BEST RECORDING STUDIO

 

 

 

L'identification

de la ville des

GONAIVES

Sur le Net

SPONSORS A TITRES

HONORIFIQUES

 

Dr Jean Patrick Jean

VAKSEN

KONT KOLERA

Aktyèlman, gen de vaksen sou mache entènasyonal la ki ede konbat kolera a : Dikoral (Dukoral) ak chankòl (Shanchol). Toulède garanti yon pwoteksyon 50%. Nan yon zòn kolera ap fè lwa, vaksen yo ka dire jiska 2 zan .

PAMI DE (2)VAKSEN SA YO, OMS TE CHWAZI DIKORAL(DUKORAL)E YO ITILIZEL ASE PLIS NAN 60 PEYI.

DAPRE SYANTIFIK YO VASKEN SA OFRI YON PWOTEKSYON 85 A 90% POU YON BOUT TAN KONT MALADI A(VIBRIO CHOLERAE 01) NAN NENPOT LAJ PANDAN 4AK 6 MWA APREW FIN PRAN VAKSEN SA

LOT VASKEN AN KI RELE CHANKOL(SHANCHOL) LA PA KO SELKSYONE PA OMS MEN SYANTIFIK YO DI KE LI BAY YON PWOTEKSYON KI PI LONG KONT VIBRIO KOLERA 01 AK 139 KAY TIMOUN KI GEN MWENS KE 5 ANE.

LE WAP PRAN VAKSEN SA YO SE 2 DOZ OU DWE PRAN.CHAK OZ SA YO OU DWE PRAN YO NAN YON ENTERVAL 7 JOU AK 6 SEMEN.LE WAP PRAN VAKSEN KI RELE DIKORAL LA (DUKORAL) LA OU DWE MELEL AK 150 MILILITRE DLO PWOP (DLO POTAB)

Dr.JEAN -PATRICK JEAN

Medsen Jeneral

si yon moun ta renmen pou yo pale de nepot tèm pou li li ka ekri nan adres sa

dr.jeanpatrickjean@hotmail.com

jeanpatrickjean@hotmail.com

 

"A Network to

the Gateway Called Home."

 

This site, GONAYV.COM is created to better promote

Gonaives, the city of independence of Haiti.
It plays an upper bridge where the GONAIVIANS from all over the diaspora,will cross over until they REACH their final destination, our common ground

GONAIVES,

and its:

PEOPLE Organizations Photos

 PLACES

 

Nouvelles .

JOURNAL Lubins FREINDLY BUISINESS

 

 

 

 

 

REGULAR SPONSORS

Friendly Sponsor