IDENTITE

 

    GONAYV.COM        

 

IDANTYTE

Lontan ce tout bel bagay ke nou te konn fê

ki koz mounn tout lot koté, chak jou vinn kwê.

Nan listwa, mizik ak nan politik , nou marke

premye pyion ki fê , ou menm tou , ti frê

te kwê ,tout bon vré, ke ou se te pitit lakay.

Jodi-a tout pitit gonayiv vlé pas vlé ,yo alé.

Dechoukaj, mizê nan pousyê, ak polititik

ce twa pesonaj malvéyan ki krazé lakay .

Yo fenn pedi vale’n.,Yo fenn pedi lespwa.

Lontan.ce te tout bel gol nan match football

Tout ti bel chanté - mizik Symbi ak Volcan

Ce te tout bel panyé nan basket Koléj ak lycé

Ce tout bel leson moral ti manno te ba nou,

ké nou té meté ansanm. E , ki te ran nou fyê .

Gonayv, chak jou, nan nuit kon la jounen.

limyê dinyte ak fyeté tap limen pou ékleré

Tout pitit sa yo, vwazin bo lakay , frê ak sê

Nou tout wi ki te kwê nan linyte ak lybeté

Jodi-a politik ak syklon jhan'n fenn- pedi

lespwa, kouraj, dinyte  ak  fyerte

Gonayv, tout pitit ou ap krye ,yap rele,

E menm le nou pa ta vle,nou tout divizé.

Gonayivyen vanyan ,mete men nou

Ansanm ak sila yo ki vle,pou yon bon jou

Nou ka jwenn Fôs , kouraj , ak lanmou

pou ofri sa ki bon ak tout ti moun lakay

Gonayiv tout pitit ou, chak jou, yap revé

Yap la pryé menm pou sa yo ki pa vle kwê

Pou-w ka vinn pi bel tankou yon bouke flê

An nou prye Bon Dye  pou

Pitit Gonayv, nou tout viv kon frê ak sê

Dessalines Joachim 03-15-2005

 

NOUS

NEG PEYI D'AYITI

NOUS

Nous faisons toujours les choses les plus faciles

Laissons les plus difficiles à nos fréres et amis

Nous croyons toujours que nous sommes differents

Nous ne respectons meme pas ceux qui nous admirent

Nous esperons des autres ce que nous ne voulons

jamais les offrir malgré leur réel nécessité ou besoin

Nous demandons à Dieu les plus grandes richesses

jamais lui demander pour nos voisins qui ont faim

Nous critiquons fortement à ceux qui font peu d’effort

Disant qu’ils ont passé toute leur vie sans rien faire

Nous admirons peu ceux qui font de grands efforts

Pensant qu’ils se croient être Superieur ou un Dieu

Nous voulons des fois ce que nous n’avions pas

En oubliant les efforts pour obtenir ce que nous avions

Et des fois nous n’avions pas ce que nous voulons

parce que nous limitons nos efforts pour l’obtenir

Nous jugeons ,condamnons les autres sans raisons

Nous les condamnons même s’ils ont raison

Nous croyons que nous sommes tous justes

Et aux justes nous refusons de les croire