POESIES

DE MA VIE

 

 

SOUVENIRS

    Pictures

Carene Dubousquet

Carnaval Info

28 MARS2015

L’IDENTITE DANS LA DIVERSITE

 

    

Promoting everything Gonaives is my contribution to the

society and to the people of my hometown: Gonaives 

 

Nous faisons ensemble tout ce que nous jugeons nécessaire

pour promoter positivement la ville des GONAIVES,dénomée historiquement

CIITE DE L'INDEPENDANCE D'HAITI

    PHOTO
   

 

Initiative Citoyenne Gonaives

Kel ke swa sa ou panse de Mouvman-saa, ICG, li enpotan.

Li le pou GONAYIV genyen yon ekip ki la pou veye je sou li.

Yon ekip kap non selman gade Tet Yo a trave aksyon ke yap poze. Yap ede lot moun tou pi byen we Gonaives .

Politik ou Apolitik, se komite dirijan yo,sel ki ka detemine repons-sa.

An atandan nap sipowte, tout aksyon pozitif ke yo poze,yon fwa se

pou leve eskanp figi vil GONAYIV.

BRAVO ak tout manb oganizate,sipowte ak volonte

ki rann jounen 28 mas 2015  lan

yon egzanmp de mainifestasyon pasifik ki bay bon rezilta

PWOPTE SE SANTE E SANTE SE LA VI.

ECRIVEZ-NOUS

 

 

Dessalines@gonayv.com

  

   

.NOS ENFANTS ENFANTS