`

    

HOME  

 

PROPOSITIONS

         

Plan d'execution

de SHARE

LE TRANSPORTEUR

THE GATEWAY

TO

GONAIVES

OTHER LINK

M

le guide du nouveau changement

RADIO MOTIVATION

Home        |

     SE PAW OU                                  

|

Listen

 

WWW.GONAYV.COM

L’IDENTITE DANS LA DIVERSITE

10ans

    GADE TET OU,

 

 GADE TET OU ,Mwen Selman chwazi pou'm diw : GADE TET OU

 GADE TET OU  Se you’n nan meye fason pou ede’w we kle

 GADE TET OU  pou’w we pi byen kote ou kanpe e kote’w ou prale.

 Li enpotan zanmi'm pou’w GADE TET OU chak jou e toutt tan

 SI OU GADE TET OU, Sap ede’w byen reflechi sou pwop tet-ou,

 Zanmi’w , Fanmi’w,  ou e sou tout lot moun ki  bow kote'w.

Depi ou apran’n byen GADE TET OU ,wap we tout  sa lot moun paka we

E , A chak fwa ou GADE TET OU, poze kesyon ,Cheche repons

 Sou tout sa ou ta renmen konprann,  wap fini pa PI byen konprann

Tout sa anpil lot moun pa janm ka rive konprann .

.

Nou envite’w GADE TET Ou pi byen pouw ka gade tout sa wap fe.

 Jiskas ke ou we pi byen, pi kle  nan tout sa wap fe

 Li enpotan pou ou GADE TET ou, chak jou

Pou'w ka aprann mezire konpetans ak entelijans ki nan tet- ou

.GADE TET OU ka fe'w jween tout solisyon nan pwoblem

move situasyon kI koz ou menm ak tout lot yo

ki refize GADE TET YO..

  GADE TET OU Pou'w ka fe yon ti chanjman Pozitf nan katye w.

GADE TET ou  toutt tan,

pou'w ka lybere tet ou de toutt malveyan

ak tout move eleman

Francois Joachim Dessalines

Community Organizer

07-10-2013

MERCI

POESIES DE MA VIE

AUTOBIOGRAPHIE

 

REVUE

REDEFINE OURSELVES

GUIDANCE

OF CHANGE

PUBLIC

VIEWS

 

SHARE PLAN

Promoting everything Gonaives is my contribution to the society and to the people of my hometown: Gonaives 

 

 

ECRIVEZ-NOUS

Francoisj20@yahoo.com